Családok a családokért

2020. április végén, a koronavírus-járvány közepén, Nagykovácsiban élő állampolgárok indították útjára ezt a kezdeményezést, mely a családi pótlék kiegészítésével szeretne gyorsan és hatékonyan segíteni azoknak a nehéz helyzetben lévő családoknak, akik a járvány és a nyomában járó, vagy azt megelőző válság miatt hirtelen elvesztették munkájukat és bevételeiket, akiknek minimális létfenntartásuk, gyermekeik alapélelmezése sem megoldott.

Sokuknak egyetlen megélhetési forrása a családi pótlék maradt.

A családi pótlék alanyi jogon jár minden gyermekes családnak – azoknak is, akiknek ez az összeg családi bevételeik töredéke csak.

A kezdeményezők felhívással fordulnak minden jóérzésű, szolidáris és nagyvonalú állampolgár felé:

„Tisztelettel kérjük, amennyiben megengedhetik maguknak, ajánlják fel az egy gyermek után járó családi pótléknak megfelelő összeget, azaz átlagosan 15.000 Ft-ot, vagy annak többszörösét, egy-egy rászoruló gyermek, család számára a járvány végéig, az alábbi számlára:

Nemzeti Minimum Alapítvány
MagNet Bank
SWIFT kód: HBWEHUHB
Számlaszám: 16200106-11610775
IBAN számlaszám: HU73 1620 0106 1161 0775 0000 0000

Megjegyzés: „CsaCsa (és az adományozó irányítószáma)”, pl. „CsaCsa2094”

 

Számos szakember és több szervezet is bekapcsolódik a kampányba, akik a célzott és igazságos elosztásban segítenek, akik kellő tapasztalattal rendelkeznek a szociális ellátás területén.

Elsősorban azoknak a gyerekeknek szeretnénk segíteni, akik talán a leginkább elszenvedői ennek a helyzetnek.

Egy ilyen, mindenki számára ellenőrizhető kezdeményezéssel, pozitív mintát nyújthatnánk mások számára is ebben a nehéz időben, és elősegíthetnénk a nemzet felelős összefogását, szolidaritását.

A kezdeményezők nem vesznek részt semmilyen módon az átutalt összegek elosztásában, de bíznak partnereik, a szakmai, segítő szervezetek tudásában és erkölcsében az adott terepen, a településeken és a családoknál szerzett tapasztalataikban.

A kezdeményezők, a Szervezők az alábbi elvek és meghatározások alapján kötnek együttműködési megállapodást a Partnerekkel:

A Szervező vállalja, hogy a „Családok a családokért” kampányhoz kapcsolódó pénzügyi támogatásokat, a Szervező a fenti számlájára gyűjti, arról rendszeres, nyilvános, a Facebook esemény oldalán tájékoztatást ad.

A Partnerek egyenlő nagyságú támogatásban részesülnek minden alkalommal, amikor a beérkezett pénzügyi adományok elérik a támogatási egység (15.000 Ft) ajánlott összértékét, azaz a Partnerek számának alakulásától függően a 15.000 Ft többszörösét.

Pl. ha 10 Partner kapcsolódik a jelen megállapodással a kezdeményezéshez, akkor a 10×15.000 Ft, azaz a 150.000 Ft átutalásra kerül a 10 szervezethez.

A Szervező nem vesz részt semmilyen módon az átutalt összegek elosztásában, azt teljes egészében a Partnerek szakmai tudására és erkölcsére, az adott terepen szerzett tapasztalataira bízza.

A Szervező egyetlen kikötése és elvárása, hogy a Partner az átutalt összeget teljes egészében a rászoruló családoknak juttassa el, és arról pontos, név, helyszín meghatározással adjon információt a Szervező részére.

A Szervező a GDPR előírásai alapján kezeli az információkat, az Adományozó nevét csak és kizárólag a vezetéknév monogramjával és a keresztnevével (vagy kérésre Anonym megjelöléssel), míg az Adományozottat kizárólag az irányítószámával hozza nyilvánosságra.

A Szervező és a Partner kijelenti, hogy a támogatások révén semmiféle vagyoni előnyhöz nem jut.

A szerződő felek a jelen megállapodást ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőnek találták, és azt helybenhagyólag aláírták.

 

Eddigi partnerek és képviselők:

Age of Hope – Tóth Ákos,

Ág Szegényekért Egyesület – Kelemen János

Igazgyöngy Alapítvány – L. Ritók Nóra

Katolikus Karitász, Nagykovácsi – Kemenes Gábor atya

Máltai Szeretetszolgálat, Tarnabod, Biztos Kezdet Gyerekház – Kálosi Katalin

Oltalom Karitatív Egyesület – Iványi Gábor, Iványi Éva

Pannonhalmi Karitász – Lőrincz Pál atya

SZETA (Szegényeket Támogató Alapítvány), Egri Alapítványa – Farkas Gábor

SZOCSOMA (Szociális Csomagküldő Mozgalom Alapítvány) – Kiss Anikó

Idetartozunk Egyesület – Setét Jenő, Bari Jutka

Érdeklődni a nemzetiminimum2020@gmail.com címen lehet.

www.facebook.com/csacsa2020

Hálás köszönettel a kezdeményezők:

Hevér Gábor, Horgas Péter, Koskovics Éva, Kürti Judit

Nemzeti Minimum Alapítvány